องค์การอนามัยโลกเผยแพร่คำแนะนำใหม่เพื่อเร่งการขึ้นทะเบียนในประเทศขององค์การอนามัยโลกที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการวินิจฉัยโรคในหลอดทดลอง

องค์การอนามัยโลกเผยแพร่คำแนะนำใหม่เพื่อเร่งการขึ้นทะเบียนในประเทศขององค์การอนามัยโลกที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการวินิจฉัยโรคในหลอดทดลอง

องค์การอนามัยโลก (WHO) เพิ่งเผยแพร่คำแนะนำใหม่สำหรับการใช้ขั้นตอนการลงทะเบียนความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกสำหรับ การ วินิจฉัย เบื้องต้น ในหลอดทดลอง ขององค์การอนามัยโลกใน WHO Technical Report Series (TRS) 1030, 2021 (ภาคผนวก 4 ) 1  ขั้นตอนนี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติ (NRAs) ที่ต้องการปรับปรุงการประเมินก่อนวางตลาดและหลังการลงทะเบียนและการลงทะเบียนการวินิจฉัยในหลอดทดลองโดยอาศัยผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของ WHO

ขั้นตอนการทำงานร่วมกันสำหรับการวินิจฉัยเบื้องต้น

ในหลอดทดลองได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนสำหรับยาและวัคซีนที่ผ่านการรับรอง นำร่องสำเร็จในปี 2562 และพร้อมเปิดตัวแล้วขั้นตอนดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกและเร่งการขึ้นทะเบียน การวินิจฉัยโรค ในหลอดทดลองที่ผ่านการคัดเลือกใน ระดับประเทศของ WHO ผ่านการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับระหว่าง WHO และ NRAs ที่เข้าร่วมตามคำขอของผู้ผลิต ข้อมูลที่เป็นความลับที่แบ่งปันโดย WHO รวมถึงผลการประเมิน การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับการวินิจฉัยที่ผ่านการคัดเลือกล่วงหน้าจาก WHO สิ่งที่ผู้ผลิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปสนใจมากที่สุดคือการใช้ขั้นตอนนี้ทำให้การลงทะเบียน

การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ WHO 

แนะนำได้รวดเร็วขึ้น การระบาดใหญ่

ของโควิด – 19 ได้เน้นและตอกย้ำความจำเป็นในการเข้าถึงการวินิจฉัยที่รับประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการทำงานร่วมกันสำหรับ การวินิจฉัย ในหลอดทดลองประกอบด้วยองค์ประกอบของการเสริมสร้างศักยภาพและการประสานกฎระเบียบ การนำขั้นตอนไปใช้อย่างประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถและความเต็มใจของผู้ผลิต (ผู้สมัคร) หน่วยงานกำกับดูแล และองค์การอนามัยโลกในการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสาธารณสุข ในหลอดทดลองการวินิจฉัยที่ผ่านการรับรองโดย WHO ได้รับการประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน (การประเมินโดยเอกสารและการประเมินประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ) และการตรวจสอบคุณภาพของโรงงานผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อยืนยันคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติให้ใช้โดย NRAs ของประเทศที่ต้องการเข้าสู่ตลาด การประเมินซ้ำ การประเมินประสิทธิภาพ และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นใช้ทรัพยากรด้านกฎระเบียบที่หายาก และทำให้การออกใบอนุญาตของตลาดยืดเยื้อโดยไม่จำเป็นและเวลาที่จำเป็นในการให้บริการแก่ผู้ป่วย

คาดว่าประเทศสมาชิกจะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีให้ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนในประเทศของ WHO ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการ วินิจฉัยโรคในหลอดทดลอง

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์